Kazimierz Deus przeszedł na emeryturę

Opublikowane przez majo w dniu

23 stycznia 2015 roku na emeryturę przeszedł pan Kazimierz Deus – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec. Byliśmy tam z delegacją Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Trzcianka.

W uroczystym nastroju, w obecności wszystkich pracowników, podziękowaliśmy za bardzo dobrą współpracę oraz pomoc jakiej od Pana Nadleśniczego doznaliśmy.

Przypomnę, że jako pracownik nadleśnictwa Pan Kazimierz przyszedł w roku, w którym stanica w Piecniku powstała (1978) a funkcję nadleśniczego pełnił przez 23 lata.

Spotkanie było również okazją do zapoznania się z nowym nadleśniczym, który odniósł się do nas z sympatią i zadeklarował dobrą współpracę.

Autor: hm. Edward Joachimiak
Foto: pwd. Krzysztof Grela