Nocowanie w Połajewie

Opublikowane przez majo w dniu

Zuchy z 2 gromady zuchowej „W nas siła” oraz harcerze z 2 drużyny harcerskiej „Jeżozwierzyny” w Połajewie zorganizowali wspólne nocowanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Gościnna sala gimnastyczna miejscowej szkoły pomieściła wszystkich uczestników biwaku – zarówno zuchów i harcerzy jak i ich rodziców.

Oczywiście nie zabrakło „świeczkowiska” z piosenkami i pląsami. Uczestników odwiedziła delegacja na czele której stał hm. Edward Joachimiak – z-ca komendantki hufca.

Podczas gry terenowej harcerze rozdawali uśmiechy mieszkańcom Połajewa co spotkało się z dużą życzliwością.

ZOBACZ FILM:

Autor: pwd. Marek Joachimiak
Foto: pwd. Krzysztof Grela