Harcerska Olimpiada Sportowa w Rosku

Opublikowane przez majo w dniu

Chcielibyście spotkać się i razem porywalizować? Szykujemy dla Was Harcerską Olimpiadę Sportową! Już wkrótce wyłonimy najlepsze drużny np. mistrzów piłki nożnej lub koszykowej.

Regulamin Harcerskiej Olimpiady Sportowej

1) ORGANIZATOR:
9 Drużyna Harcerska z Roska

2) TERMIN: 24-26 kwietnia 2015r.

3) MIEJSCE: Gimnazjum im. prof. Bronisława Geremka w Rosku, rozgrywki sportowe i noclegi w obiektach szkoły.

4) CELE:
– propagowanie, idei sportu,
– rozpowszechnianie zasad fairplay wśród dzieci i młodzieży z terenu Hufca Trzcianka,
– zagospodarowanie wolnego czasu zgodnie z duchem sportowej rywalizacji,
– integracja hufca.

5) UCZESTNICY: harcerze, harcerze starsi,

6) KATEGORIE WIEKOWE:
I „harcerze” z klas 4-6
II „harcerz starszy” uczniowie klas 1-3 gimnazjum,
Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

7) KOSZT: 17,50 zł. Opłatę należy uiścić przelewem, na konto hufca (Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 13 8951 0009 5500 5744 2000 0010) do 21 kwietnia w tytule wpisując „opłata na olimpiadę harcerską drużyny…(nazwa drużyny)”

8) ZGŁOSZENIA: Do dnia 19.04.2015 elektronicznie na adres matukrystian@gmail.com

karta zgłoszenia

Możliwe jest łączenie się poszczególnych środowisk drużyn. Maksymalna ilość członków drużyny 40 osób. Zabronione jest łączenie drużyn należących do szczepu z drużynami spoza szczepu.
Każda drużyna może zgłosić dwie drużyny do gier zespołowych i sztafety oraz 4 uczestników do gier indywidualnych.

Na biwaku zostaną przeprowadzone rozgrywki następujących gier:
– Turniej „dwóch ogni”
– Turniej „piłki nożnej”
– Turniej „piłki ręcznej”
– Turniej „piłki koszykowej”
– „sztafeta”
– Zawody „skok w dal”
– Zawody „przeciąganie liny”
– Zawody „rzut piłką lekarską”

Istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkurencji o których informacje będą podane na olimpiadzie.

9)ZADANIA PRZEDOLIMPIJSKIE:
Drużyna posiadać musi równy i własnoręcznie wykonany strój sportowy, oraz własnoręcznie wykonane przedmioty do dopingu (okrzyki, trąby, puszki z ryżem… liczymy na waszą kreatywność :)).

10)EKWIPUNEK UCZESTNIKA
– Śpiwór
– Prowiant na czas trwania olimpiady(z wyłączeniem obiadu)
– Legitymacja szkolna
– Przybory toaletowe
– Mundur harcerski(kto posiada)
– Odzież zależnie od potrzeb i pogody
– Wykonane przedmioty z zadań przedolimpijskich
– Na uczestnictwo w zawodach organizowanych na obiektach otwartych obowiązkowym będzie obuwie zastępcze,
– Jedna apteczka na 15 osób

11) SPRAWY OGÓLNE
– Na grupę 15 osób przypadać musi co najmniej 1 pełnoletni opiekun, będący instruktorem ZHP, lub po odpowiednim kursie
-Każdy z niebiorących uczestnictwa w rozgrywkach, może zgłosić się jako sędzia rozgrywek

12)ZAPEWNIENIA ORGANIZATORÓW
-warnik
-watoleksy
-ciepły obiad w sobotę

Punktacja do ogólnej klasyfikacji Olimpiady Sportowej.
Wygrywają drużyny o największej ilości zdobytych punktów.
I miejsce- medal brzozowy- 3 pkt
II miejsce- medal olszynowy- 2 pkt
III miejsce- medal sosnowy- 1 pkt

Drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów otrzyma tytuł Najlepszej Sportowej Drużyny Hufca i obowiązek zorganizowania kolejnej olimpiady harcerskiej za 4 lata. W biwaku mogą wziąć udział zarówno uczestnicy zawodów jak i pozostali członkowie drużyn.
Wszelkie zapytania proszę kierować do organizatorów.
OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW!!!

Opracował:
pwd. Krystian Matusz