Komunikat Komendy Hufca

Opublikowane przez majo w dniu

A w nim wiele ciekawych i ważnych informacji dla harcerzy z Hufca Trzcianka.

1. Składki

Przypominam o obowiązku opłacania składek członkowskich. Składki możemy opłacać:

– rocznie 48.00 PLN – wpłacamy najpóźniej do 10 marca

– kwartalnie 12.00 PLN – I kwartał do 10 marca, II kwartał do 10 czerwca, III kwartał do 10 września, IV kwartał do 10 grudnia.

O dokonaniu wpłaty przelewem proszę dodatkowo informować mailowo Komendę Hufca.

2. Listy członków

Proszę drużynowych o przesłanie w terminie do 20.02.2016 na adres: trzcianka@zhp.wlkp.pl pełnych list członków drużyn / gromad na dzień 01.01.2016r.

3. DMB Wieleń

Informuję, że do udziału w biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Wieleniu w dniach 19 – 21 lutego 2016r zostaną dopuszczone tylko osoby mające opłacone składki członkowskie za I kwartał 2016r. (Dotyczy zarówno instruktorów, opiekunów jak i wszystkich członków)

Przypominam o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się drogami w obszarze niezabudowanym po zmroku, co będzie miało miejsce podczas biwaku.

CZUWAJ!                                                             
Komendant Hufca
pwd. Krzysztof Grela