Kurs pierwszej pomocy

Opublikowane przez majo w dniu

Komenda Hufca ZHP w Trzciance zaprasza na 15-sto godzinny, teoretyczno – praktyczny kurs pierwszej pomocy.

Zajęcia potrwają 3 dni, po 5 godzin i odbędą się w dniach: 28, 29 czerwca i 01 lipca 2016r. w Trzciance.

Wykładowcami będą wykwalifikowani instruktorzy ratownictwa medycznego. Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymają stosowne zaświadczenia. Ukończenie kursu niezbędne jest osobom realizujących próbę na stopień przewodnika oraz tym, którzy zamierzają ją otworzyć. Zapraszamy także instruktorów pragnących pogłębić posiadaną wiedzę.

Całkowity koszt kursu to 40 zł. od osoby, z czego 20 zł. finansuje Komenda Hufca i 20 zł. ponosi uczestnik.

Zgłoszenia mailem na adres: trzcianka@zhp.wlkp.pl do dnia 18.06.2016.

Ilość miejsc ograniczona, szczegóły po zamknięciu listy zgłoszeń. Na pytania odpowiem telefonicznie. Kontakt: 602835878.

CZUWAJ!
pwd. Krzysztof Grela