Komendant przy 60-tce

Opublikowane przez majo w dniu

Wraz z nowym, 2017 rokiem, mamy wyjątkową okazję świętować jubileusz 60-ciolecia istnienia naszego Hufca.

25 stycznia 1957r. Komendant Wielkopolskiej Chorągwi, rozkazem L2/57, powołał Hufiec ZHP Trzcianka, mianując Komendantem Hufca dh Zbigniewa Bednarkiewicza. Od sześciu dekad, dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu naszych instruktorów, stosując harcerskie metody pracy, wychowaliśmy w duchu patriotyzmu trzy pokolenia harcerzy.

W celu bliższego poznania historii trzcianeckiego Hufca, zapraszam do zwiedzenia okolicznościowej wystawy w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. Na wystawie wyeksponowano wiele archiwalnych zdjęć, kroniki oraz ciekawe pamiątki z minionego 60-cio lecia. W muzeum nabyć można także publikację pt: „Harcerstwo wczoraj i dziś 1957 – 2017.” W książeczce opublikowano opatrzone zdjęciami wspomnienia: hm. Jadwigi Dybała, dh Heleny Stokłosa, hm. Marii Cegłowskiej, trop. Bogumiły Wrzeszczynskiej, hm. Haliny Bednarz, hm. Hanny Sotek, hm. Edwarda Joachimiaka, phm. Henryka Rogackiego, hm. Tadeusza Brzezińskiego, hm. Zbigniewa Bednarkiewicza, hm. Włodzimierza Chwalisza, hm. Ryszarda Woźnego, phm. Jana Kasperka i hm. Andrzeja Stanisławskiego. Czytelnik znajdzie tam także kalendarium minionego okresu.

Ufam że zarówno lektura, jak i wystawa skłoni dzieci i młodzież do jeszcze liczniejszego udziału w zajęciach organizowane przez ZHP, a weteranów do dalszego spisywania wspomnień i udostępniania archiwalnych zdjęć.

A dziś – mamy rok 2017. W Hufcu ZHP Trzcianka działa łącznie 26 gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych i klubów specjalnościowych. Naszym podopiecznym swój czas poświęca 41 aktywnych instruktorów. Jednostki Hufca działają w Trzciance, Czarnkowie, Wieleniu, Krzyżu Wlkp., Połajewie, Lubaszu, Łomnicy, Rosku, Romanowie, Jędrzejewie i Białej. W każdej z drużyn w cyklu tygodniowym odbywają się systematycznie tematyczne zbiórki i imprezy wewnętrzne.

Drużyny aktywnie uczestniczą, organizują i współorganizują harcerskie obozy, biwaki i rajdy. Harcerzy nie ogranicza teren powiatu. Chętnie reprezentują Hufiec na szczeblu Chorągwi, kraju i za granicę.

Posiadamy stanicę harcerską „Harcówka” w Piecniku, na której corocznie organizujemy obozy harcerskie które każdorazowo liczą po około 250 osób. Do udziału w obozach zapraszamy także młodzież nie będącą członkami ZHP. Odbywa się tam również wiele imprez i uroczystości organizacji i instytucji, z którymi współpracujemy.

Nad jeziorem Sarcz w Trzciance instruktorzy Harcerskiego Ośrodka Wodnego od lat prowadzą zajęcia żeglarskie i harcerskie, organizują regaty oraz rejsy, a młodzież pod ich czujnym okiem zdobywa żeglarskie patenty i uprawnienia korzystając z harcerskiego sprzętu..

Bierzemy aktywny udział w działaniach lokalnych społeczności. Licznie uczestniczymy w wydarzeniach o charakterze patriotycznym i kulturalnym.

Zarówno Komenda Hufca jak i drużyny swoje działania opisują i dokumentują fotograficznie na prowadzonych przez siebie stronach internetowych i profilach fb.

W drużynach i gromadach tradycyjnie pracuje się metodą i metodyką harcerską, polegającą przede wszystkim na przestrzeganiu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, uczeniu się przez działanie, zabawę, pracy w małych grupach szóstkami lub zastępami i stałym doskonaleniu się w wielu dziedzinach. Nasza metoda niezmiennie cechuje się pozytywnością, indywidualnością, wzajemnością oddziaływań, dobrowolnością i świadomością celów, pośredniością i naturalnością.

Prowadzona przez nas tak rozległa działalność byłaby niemożliwa gdyby nie pomoc i życzliwość władz samorządowych, szkół, organizacji społecznych, jednostek kultury, lokalnych firm oraz osób wpłacającym swój 1 % podatku dochodowego. Dziękujemy za wsparcie finansowe, rzeczowe i lokalowe. Cieszymy się, że jako organizacja ponad stuletnia niezmiennie otrzymujemy pomoc i wsparcie, że wszędzie mamy przyjaciół i spotykamy się z życzliwością oraz zrozumieniem naszych problemów.

Wielkie słowa uznania kieruję do rodziców, którzy powierzają nam swe pociechy. Dziękuje za okazywaną pomoc, wsparcie i zaufanie.

Trzcianeckim hufcem Związku Harcerstwa Polskiego zawsze kierowali ludzie odpowiedzialni i wielkiego serca. Zaszczytem dla mnie jest fakt, że w tym pokoleniowym procesie znalazło się miejsce także dla mnie i dzisiaj ja mogę wypełniać funkcję komendanta.

Czuwaj!

pwd. Krzysztof Grela