Wprowadzenie do historii

Opublikowane przez majo w dniu

Na terenie Trzcianki i okolic harcerstwo zaczęło działać od 1945 roku. Drużyny harcerskie były zarejestrowane w już wtedy działających hufcach w Pile i Chodzieży.

Był to czas kiedy osobno działały hufce męskie i żeńskie. W latach 1950-1956 działalność harcerska była dwutorowa. Z jednej strony pod naciskiem państwa utworzono Organizację Harcerską jako organ oświatowy i kierujący niedobrowolnie w stronę Związku Młodzieży Polskiej. Z drugiej strony, w sposób mocno ograniczony działał nieformalnie Związek Harcerstwa Polskiego według klasycznej metodyki trochę zakonspirowany. Stan ten został uregulowany w 1957 roku w związku z „odwilżą” polityczną w naszym państwie i harcerstwo wróciło na właściwe tory a Organizacja Harcerska zostaje zlikwidowana.

26 stycznia 1957 roku Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego powołuje hufiec o zasięgu ówczesnego Powiatu Trzcianeckiego, a na funkcję komendanta powołany został hm. Zbigniew Bednarkiewicz. Od tego czasu minęło właśnie 60 lat. W okresie działania hufca było wiele zmian organizacyjnych i personalnych. Główna przyczyna zmian organizacyjnych to kolejne reformy organów państwowych i samorządowych – ostatnie zmiany to reforma samorządowa w 1999 roku. Zmiany personalne następowały podczas kolejnych zjazdów a także związane były ze zmianami organizacyjnymi i statutowymi.

Dzisiejszy hufiec obejmuje Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki i koordynuje na tym terenie całość działalności harcerskiej.

Zmiany są nieodłącznym elementem upływającego czasu w sensie organizacyjnym, prawnym i formalnym. Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo upływu czasu zaangażowanie dzieci, rodziców oraz wielu sponsorów nie maleje. Udaje nam się prowadzić działalność tak, aby zachować najważniejsze elementy historyczne (patriotyzm, edukacja, metody i metodyka). Równocześnie mamy świadomość, że naszych podopiecznych musimy wyposażać w umiejętności praktyczne, potrzebne do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I to nam się udaje. Wielopokoleniowe spotkania świadczą o tym, że nasi podopieczni znajdując swoje miejsce na ziemi wykorzystują umiejętności i doświadczenia, które nabyli w Związku Harcerstwa Polskiego.

W ramach obchodów tej rocznicy w trzcianeckim muzeum można obejrzeć wystawę tematyczną oraz pozyskać wydawnictwo książkowe „Harcerstwo wczoraj i dziś 1957-2017″. Zapraszam.

hm. Edward Joachimiak

( Komendant Hufca ZHP Trzcianka w latach 1988-2007 )