Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Opublikowane przez admin w dniu

Pwd. Krzysztof Grela, komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Trzciance na dzień  29 września zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca.

Zjazd zwoływany jest w celu wyboru delegatów na  Zjazd Chorągwi. Odbędzie się 29.09.2018r. o godz. 10:00 w harcówkach przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance.

pwd. Marek Joachimiak