Kontakt

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
Komenda Hufca im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Broniewskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
skr. poczt. 65, tel. kom. 666 397 978

FB: facebook.com/zhphufiectrzcianka
e-mail: trzcianka@zhp.wlkp.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
13 8951 0009 5500 5744 2000 0010

Rzecznik Prasowy KH Trzcianka
pwd. Marek Joachimiak
tel. 600 691 926
e-mail: biuro@filkom.com.pl
FB: facebook.com/marek.joachimiak