Nasze Drużyny


2 Gromada Zuchowa w Połajewie

dh Katarzyna Staniszewska

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 2 GZ Połajewo )

 


9 Wodna Gromada Zuchowa „Wodne stworki” w Trzciance

dh Natalia Wika

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 3 WGZ Trzcianka )

 


7 Gromada Zuchowa w Romanowie Dolnym

dh Kinga Cichowicz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 7 GZ Romanowo Dolne)

 


20 Gromada Zuchowa „Tęcza” w Łomnicy 

dh Anna Styczeń

(w okresie próbnym)

 


29 Rożańska Gromada Zuchowa w Rosku

dh Natalia Dymek

(w okresie próbnym)

 


1 Drużyna Harcerska „Puszcza” im. Jana Kilińskiego w Czarnkowie

pwd. Agnieszka Piasecka-Kłos

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 DH Czarnków)

 


2 Czarnkowska Drużyna Harcerska „Pożoga” w Czarnkowie

pwd. Grzegorz Mierzwa

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 2 DH Czarnków)

 


2 Drużyna Harcerska „Jeżozwierzyny” w Połajewie

pwd. Magdalena Magdziarz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 2 DH Połajewo)

 


3 Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego w Krzyżu Wlkp. 

hm. Piotr Miara

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 3 DH Krzyż)

 


 

6 Drużyna Harcerska „Żbiki” w Trzciance

pwd. Krystian Lehwark

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 6 DH Trzcianka)

 


7 Drużyna Harcerska w Lubaszu 

dh Ewelina Kiedrowska

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 7 DH Lubasz)

 


11 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego szlaku” w Trzciance 

phm. Ewa Hałuja

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 11 DH Trzcianka)

 


12 Drużyna Harcerska w Romanowie

pwd. Aleksandra Kubiak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 12 DH Romanowo)

 


13 Drużyna Harcerska „Bocianie Gniazdo” w Łomnicy

pwd. Joanna Chwalisz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 13 DH Łomnica)

 


16 Drużyna Harcerska w Trzciance 

pwd. Daria Maćkowiak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 16 DH Trzcianka)

 


18 Harcerska Drużyna Wodna „Błękitne Spinakery” w Trzciance

pwd. Rafał Jastrzębski

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 18 HDW Trzcianka)

 


19 Gulczańska Drużyna Harcerska w Gulczu

pion. Halszka Kościelska (opiekun pwd. Aleksandra Helak)

(w okresie próbnym)

 


27 Drużyna Harcerska „Bellatrix” w Romanowie Dolnym

dh Anastazja Kubiak (opiekun pwd. Aleksandra Kubiak)

(w okresie próbnym)

 


W SKŁAD: 

1 Wieleńskiego Szczepu Harcerskiego „Knieja”

Komendantka Szczepu – phm. Anna Wiza HO

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 Wieleński Szczep Harcerski)

WCHODZI 5 DRUŻYN:

1 Wieleńska Gromada Zuchowa 

dh Sara Konarska

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 WGZ Wieleń)

 

1 Wieleńska Drużyna Harcerska

dh Amelia Kaczmarek (opiekun: pwd. Monika Piątek)

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 WDH Wieleń)

 

1 Wieleńska Drużyna Starszoharcerska  im. Gen. Bryg. Stanisława F. Sosabowskiego

phm. Andrzej Baranowicz

(1% – KRS 0000266321 cel szczegółowy – 1 WDSH Wieleń)

 

8 Wieleńska Drużyna Wędrownicza „Linterna”

dh Hubert Frukowski

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 8 WDW Wieleń)

 

9 Rożańska Drużyna Harcerska „Horyzont”

pwd. Aleksandra Helak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 9 DH Rosko)

 

ORAZ

 

Harcerski Klub Ratowniczy

pwd. Karol Brzeziński

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – HKR)

 

 


Stanica Harcerska w Piecniku

hm. Edward Joachimiak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – Stanica Piecnik)

 


Harcerski Klub Żeglarski

pwd. Rafał Jastrzębski

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – HKŻ Trzcianka)

 


Krąg Instruktorski „OGIEŃ”

hm. Włodzimierz Chwalisz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – KI Ogień)