Strona Główna

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

Witam na stronie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego

im. ppor Emilii Gierczak w Trzciance.

 

Hufiec jest terytorialną wspólnotą drużyn skupiający jednostki zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze z terenu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego.

Wszystkich łączy system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, czyli chęć służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Podejmowane przez Instruktorów działania mają na celu upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, tolerancja i przyjaźń

Czuwaj !

 

hm. Hanna Sotek
Komendantka Hufca Trzcianka

 
Przekaż nam swój 1%


© ZHP Trzcianka, 2018 Wszystkie Prawa Zastrzeżone