Kontakt

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
Komenda Hufca im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36, 64 – 980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
skr. poczt. 65, tel. kom. 666 397 978
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (wejście od strony ulicy Stanisława Staszica)

FB: facebook.com/zhphufiectrzcianka
e-mail: trzcianka@zhp.wlkp.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
13 8951 0009 5500 5744 2000 0010

Komisja Rewizyjna
e-mail: rewizyjna.trzcianka@zhp.wlkp.pl

Komisja Stopni Instruktorskich
e-mail: ksi.trzcianka@zhp.wlkp.pl

Rzecznik Prasowy KH Trzcianka
pwd. Marek Joachimiak
tel. 600 691 926
e-mail: marek.joachimiak@zhp.net.pl
FB: facebook.com/marek.joachimiak