XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej pamięci Jerzego Herby w Kuźnicy Czarnkowskiej

Opublikowane przez admin w dniu

XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej pamięci  Jerzego Herby W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ
1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej  przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Gminy w Czarnkowie
2. CEL IMPREZY: ROZPOWSZECHNIENIE WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ; SZERZENIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ; UMOŻLIWIENIE MŁODZIEŻY ZDOLNEJ MUZYCZNIE  ZAPREZENTOWANIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI.
3. ZASADY UCZESTNICTWA: FESTIWAL ODBĘDZIE SIĘ 21 LISTOPADA 2019 R. O GODZ. 9:00, w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej. W festiwalu mogą uczestniczyć:
– zespoły wokalne kl. I-III SP (do 3 osób)
– zespoły wokalne IV-VI SP (do 3 osób)
– zespoły wokalne VII-VIII SP (do 3 osób)
– soliści szkół ponadpodstawowych
– gromady zuchowe i drużyny harcerskie, instytucje kultury analogicznie do kategorii wiekowych
4. Każda szkoła może zgłosić jeden zespół w poszczególnych kategoriach (szkoły ponadpodstawowe jednego solistę). Każdy zespół (solista) przygotowuje jedną piosenkę  tematyczną.
5. Zgłoszenia: imiona i nazwiska uczestników, nazwisko opiekuna, nazwa szkoły (drużyny), tytuł utworu należy przesłać pocztą elektroniczną (w temacie: zgłoszenie na festiwal + nazwa szkoły), faksem lub dostarczyć do SP w Kuźnicy Czarnkowskiej w terminie do 13.11.2019 r.
6. Zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocji szkoły należy dostarczyć do biura organizacyjnego festiwalu w dniu konkursu.
Postanowienia końcowe: Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. Gwarantujemy poczęstunek i dobrą zabawę. Podkłady do piosenek dostarczyć należy bezpośrednio przed występem na płycie CD w formacie AUDIO lub do dnia 15.11.2019 r. przesłać e-mailem na adres: kgrela1971@o2.pl . Akustyk nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia nagrań z innego nośnika lub w innym formacie. Niedopuszczalne są podkłady z nagranym wokalem.

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Szkolna 10 64-700 Czarnków (tel./fax.67 255-05-29 ), sekretszkol@poczta.onet.pl

REGULAMIN ORAZ ZGODA NA UCZESTNICTWO W XXII FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ.