Nasze Drużyny

9 Wodna Gromada Zuchowa „Wodne stworki” w Trzciance

pwd. Natalia Wika

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 3 WGZ Trzcianka )

 


7 Gromada Zuchowa „Andromeda” w Romanowie Dolnym

pwd. Kinga Cichowicz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 7 GZ Romanowo Dolne)

 


1 Drużyna Harcerska „Puszcza” im. Jana Kilińskiego w Czarnkowie

pwd. Zuzanna Sakowicz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 DH Czarnków)

 


3 Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego w Krzyżu Wlkp. 

hm. Piotr Miara

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 3 DH Krzyż)

 


6 Drużyna Harcerska „Żbiki” w Trzciance

dh. Martyna Pałaszewska

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 6 DH Trzcianka)

 


18 Harcerska Drużyna Wodna „Błękitne Spinakery” w Trzciance

pwd. Rafał Jastrzębski

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 18 HDW Trzcianka)

 


12 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Draco” w Romanowie Dolnym 

pwd. Anastazja Kubiak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 12 WDH Romanowo)

 


27. Drużyna Wędrownicza „Phoenix” w Romanowie Dolnym

dh Dawid Malinowski (opiekun pwd. Aleksandra Kubiak)

 


9 Rożańska Drużyna Harcerska „Horyzont”

pwd. Aleksandra Helak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 9 DH Rosko)

 


W SKŁAD: 

1 Wieleńskiego Szczepu Harcerskiego „Knieja”

Komendantka Szczepu – phm. Anna Wiza HO

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 WSH Wieleń)

WCHODZĄ 4 DRUŻYNY:

1 Wieleńska Gromada Zuchowa „Rude Lisy”

dh Nadia Ułasowiec (opiekun pwd. Monika Turbańska)

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 WSH Wieleń)

 

1 Wieleńska Drużyna Harcerska „Bobry”

pwd. Katarzyna Izydor HO

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 WSH Wieleń)

 

1 Wieleńska Drużyna Starszoharcerska  im. Gen. Bryg. Stanisława F. Sosabowskiego

pwd. Agata Wiza HO

(1% – KRS 0000266321 cel szczegółowy – 1 WSH Wieleń)

 

8 Wieleńska Drużyna Wędrownicza „Linterna”

dh Krystian Król

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – 1 WSH Wieleń)

 

ORAZ


Stanica Harcerska w Piecniku

hm. Edward Joachimiak

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – Stanica Piecnik)

 


Harcerski Klub Żeglarski

pwd. Rafał Jastrzębski

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – HKŻ Trzcianka)

 


Krąg Instruktorski „OGIEŃ”

hm. Włodzimierz Chwalisz

(1% – KRS 0000266321, cel szczegółowy – KI Ogień)