O Hufcu

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Witam na stronie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego

im. ppor Emilii Gierczak w Trzciance.

Hufiec jest terytorialną wspólnotą drużyn skupiający jednostki zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze z terenu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego.

Wszystkich łączy system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, czyli chęć służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Podejmowane przez Instruktorów działania mają na celu upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, tolerancja i przyjaźń

Czuwaj !

phm. Andrzej Baranowicz
Komendant Hufca ZHP Trzcianka