Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Trzcianka 28.11.2021 Wieleń

Opublikowane przez admin w dniu

Zjazd sprawozdawczy naszego Hufca odbył się 28.11.2021. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej był hm. Grzegorz Rzymski.
Podczas obrad Komendant Hufca wraz z Komendą przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniego Zjazdu Zwykłego. Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej odczytał również sprawozdanie oraz ocenę działalności Komendy. Odbyła się też dyskusja instruktorska, podczas której rozmawialiśmy o potrzebach naszego hufca.
Zjazd udzielił absolutorium całej Komendzie Hufca pełniącej obecnie funkcje oraz poszerzył skład Komendy.
Pełni entuzjazmu wkraczamy w kolejne dwa lata służby i dziękujemy za docenienie naszej pracy oraz obecność na zjeździe.

obecność na zjeździe!